Kirkebøker og annet kildemateriale i slektsforskning

Til Slektstre                Opp

Liv  Unnis slekt

 

Gene-rasjon

Kilden

Tekst

Amanda

og

Gunvald

4

Gunvald Dåp Reinli 1899 nummer 9

 • Født 3/11, døpt 26/12

 • Navn: Gunvald

 • Forældre: Homd. Gudbrand Olsen, født 1845, Olea Eriksdatter, født 1863

 • Bopæl Muldbakken

 • Faddere: Nils O. Fremgaarden og kone, Pige Anne N. O. Muldbakk, Erik E, Bakken, Syver E. Lien

4

Gunvald Konfirmert Reinli 1914 nummer 1

 • Konfirmasjonsdag 24 Mai 1914

 • født 3/11 døpt 26/12

 • Gunvald Guldbrandsen

 • Fødested og bopæl: Muldbakken

 • Forældre Husmand Gudbr.Olsen M. og Hustru Olea Eriksdtr

 • Vaksineret: Att. av 13/9 09

 • Anmerkninger: God Kr. k.. skab og opf.

4 og 5

Gunvald og foreldre Folketelling 1900

Gunvald er nummer 539

4

Amanda Konfirmert Bagn 1918 nummer 9

 • Født 20/5, døpt 23/6

 • Amanda Hansen

 • Fødested: Brislien (Bruflat)

 • Bopæl: Personsalen

 • Forældre: Skom. Hans Erlandsen og Ragnhild Antonsdatter

 • Vaksinert: 15 - 10 - 07 S.E.

 • Anmerkninger: Meget god kristendomskunnskap og oppførsel

4

Amanda og Gunvald Vielse Reinli 1922

 • 26/3

 • Gunvald Gudbrandsen Muldbakken, født 1897 Reinli, konf. Bagn

 • Amanda Brenno, født 1903 Bruflat, konf. Bagn

 • Brudgommens stilling og bopæl: Sliperarbeider Reinli

 • Brudens stilling og bopæl: Hjemmeværende Bruflat

 • Brudgommens far: Husm. Gudbrand Olsen

 • Brudens far: Skomaker Hans Erlandsen

 • Forlovere: Halvor Nylende, Karine Nylende

Tora

og

Olav

4

Olav Dåp Reinli 1895

 

4

Tora og Olav Vielse Klokkerbok Reinli 1922

 • Dato 16/8

 • Olav Hagen Tora Stensrud

Olea

og

Gudbrand

5 Gudbrand Olsen (Gudbands farfar) Konfirmasjon Reinli 1861 nummer 3
 • 17Juli 1861
 • Gudband Ols. Muldbakken
 • Født: 24/10 1845
 • Forældre: Ole Halvorsen og Kari Gulbransd.
 • Christendomskundskab: Meget Godt, Flid: Meget godt
5  Gudbrand Folketelling 1865  Gudbrand er tjenestekarl på Kolsgaard
5 Olea (Gudbrands farmor) Dåp Reinli 1863 nr 7
 • Født 1 Mars, Døpt 3 april
 • Olea, ægte
 • Far: Husmann Erik Olsen Fremgaardseie
 • Kari Olsdatter
 • Faddere: Cathrine Olsd. Kjørum, Halvor Helges. Ole Josefs. Lien, Berit Olsd.Ingri Olsdtr Brenden
5 Olea Konfirmasjon Bagn 1878 nr 29
 • 9 Mai Bagn
 • Olea Eriksdatter
 • Født: 1/3 1863
 • Fødested: Fremgardseie
 • Forældre: G. Erik Olsen,  Kari Olsdatter
 • Temmelig god Kristendomskundskab
 • Vaccineret 26/7 64
5 Olea og Gudbrand Vielse 1886
 • Dato 20/4
 • Brudgom: Gudbrand Olsen, fødested  Muldbakken 1845
 • Brud:  Olea Eriksdatter, fødested Fremgarden 1863
 • Brudgommens stilling: Husmand paa Muldbakken
 • Brudgommens far: Husmann Ole Halvorsen
 • Brudens far: Grb. Erik Olsen
 • Forlovere: Erik Olsen Bakkene, Ole Mikkelsen Hagen
Hans      
Ragnhild    Ragnhild og Ole Vielse Bagn 1905 nr 10
 •  27/12
 • Brugom Ole Andresen Bosted: Brenno, Fødested: Brenno 1865
 • Ragnhild Antonsdatter Fødested: Etnedalen 1884
 • Brudgommens far: Hmd Anders Olsen
 • Brudens far: Inderst Anton Davidsen
Inger Mathea

og

Halvor

     

5

Reiduns farmor: Inger Mathea Dåp Nordre Land 1868 nr 93

 • Født 24 Juni, Døpt: 9. Aug

 • Navn: Inger Mathea

 • Far: Ind. Gudbrand Johansen

 • Mor: Karen Madsd. Jensevoldse.

5

Inger Mathea Konfirmasjon 1868 nr 26

 • Inger Mathea Gudbrandsdatter

 • Født  24/6 68, Døpt 9/8 68

 • Fødested: Jomverseid

 • Bopæl:  Nordby

 • Far: Ind Gudbrand Johansen

 • Mor: Karen Mundet

 • Karakter: Kristendomskunnskap: 2 1/2, Forholdet: 2

Siri

og

Andreas

     
5  Andreas og Siri (Reiduns morfar og mormor)

Vielse Bagn 1891 nr 12

 •  30/9
 • Brudgom: Maler Andreas Trondsen Stensrud, Boåæl: Dønhaug, Fødested: Strømstad 1866
 • Brud: Siri Olsdtr. Fødested: Hagene 1863
 • Brugommen far: Skrædder Trond Henriksen
 • Brudens far:  Ole Olsen Hagene
 • Forlovere: Handelsbetj. N. Nilsen Bagn, Pastor? T Basth?
  Andreas og Siri Folketelling Sør Aurdal 1900  Toras foreldre og eldste søsken. Tora er ikke født ennå.
Kari

og

Ole

     
6  Kari og Ole (Gudbands farfars far og mor) Folketelling 1865 Reinli  Kun sønnen Ole bor hjemme hos foreldrene. Gudbrand har bor som tjenstekarl på Fremaard
Kari og

Erik

     
6  Kari og Erik Vielse Reinli 1854 nr 6

(Gudbrands farmors far og mor)

 • 5 December
 • Erik Olsen 24 år,  Kari Olsdatter 24 år
 • Brudgommens fødested: Moseie
 • Brudens Fødested: Fremgaarden
 • Brudgommens far: Ole Eriksen
 • Brudens far: Ole Mikkelsen
5 og 6  Kari og Erik med barn Folketelling Sør Aurdal 1865  Olea er skrevet som Olia.