Vårt valg var en Nidelv 26

Erfaringer med snekke fra Kristiansand til Gøteborg

Små og store reparasjoner

 

1. Ankervinsjen

2. Varmeapparatet

3. Dieselslanger

4. Vannslanger

5. Vannpumpe

6. Dybdemåler

7. Vindusviskere

8. Flyndre

9. Strøm til lyspærer

10. Lanterne 

 

Ankervinsjen har vi byttet hele tre ganger, først i 2006, deretter i 2009, og så igjen i 2011. Den siste går på garanti. Etter 2011 har den fungert uten problemer.

Vi skiftet både batteri og vinsjemotor første gang i 2006. Motoren koster 3000. Etter det fungerte den utmerket i tre år men den sluttet å virke sensommeren 2009. Vi fikk tak i ny motor på ilas, denne gang til kr 4300, og monterte den før sjøsetting i 2010.

Turbo og intercooler Dette er den mest kostbare reperasjonen vi har hatt. plutselig dro ikke motoren opp i mer enn 2500 omdrininger per minutt, mot tidligere 3300. toppfarten var bare 7 knop, mot tidligere 12. Det viste seg at både turbo og intercooler måtte skiftes.

Varmeapparatet Vi bruker Ebersprächer dieselvarmer. Dette regnes som et kvalitetsmerke, men likevel hadde vi tilbakevendende problemer med det inntil vi i 2014 valgte å bytte det ut med årestsmodell. Det var da 28 år gammelt og hadde vel gjort nytten sin. Håper det nye varer like lenge. Det er en meget kjær gjenstand på kjølige høstkvelder.

Dieselslangene har vi hatt problemer med to ganger. Første gang var når vi kjøpte båten. Vi oppdaget at en slange lakk og selger byttet den da for oss. Andre gang var i 2008 og forårsaket vår hittil eneste motorstopp. Vi lå ved Husebergøya og fikk ikke startet. Måtte da tilkalle redningsbåt og bli tauet til vår havn på Gressholmen. Da valgte vi å skifte resten av de nokså gamle dieselslangene.

Vannslangene har sprunget lekk to ganger. Første gang var sommerferien 2010 da en sprukket slange førte til at alt vannet lakk ut i dørken. Reparasjonen var grei.

Andre gang var en dryppende lekkasje vi oppdaget i en vannslange bak kjøkkenbenken i 2011. Hele kjøkkenet måtte demonteres for å skifte den slangen. Vi valgte da å bytte alle resterende tilårskomne vannslanger.

Vannpumpen sluttet plutselig å virke i 2008. Ny pumpe kostet 790 kr på Maritim og var lett å montere.

Dybdemåleren sluttet å virke i 2007. Byttet displayet, men det hjalp ikke. Vi har ikke reparert den videre ettersom ekkoloddet gir samme informasjon.

En defekt vindusviskermotor ble byttet i 2009. En av motorene slutter å virke i 2011, men årsaken var kun korrodering på ledningene.

Festet av roret til flyndra faller av sesongen 2009. Bestiller ny flyndre fra Nidelv og monterer den før sjøsetting 2010.

Å få strøm frem til de mange små lamper om bord er et tilbakevendende problem. Ofte er det korrodering med påfølgende dårlig kontakt som fører til strømstans. I tillegg til å pusse og fornye ledninger, skifter vi fra glødepærer til LED for å spare strøm. En LED pære bruker kun ca. 20% av energien til en vanlig glødepære. Dermed kan vi med god samvittighet bruke en del lys om kvelden

En knust lanterne er den eneste skaden vi har pådratt oss så langt. Det skyldes at vi la oss med langsiden til en brygge der det passerte et skip som ga oss så store bølger at styrbord lanterne slo mot bryggen og knuste.

 

 

 

 

 

 

   

 

Diverse vedlikehold og investeringer

1. Vårpuss

2. Høstpuss

3. GPS og ekkolodd

4. Kalesje

 

 

 

 

Vårpussen består av vask og polering samt stoffing. Vi har god erfaring med den rimelige poleringsvoksen og bunnstoffet på Biltema. Styr imidlertid unna poleringsmaskinen de selger, den er ingenting verdt. Man må ut med ca 3000 for å få en god poleringsmaskin, men det er, etter vår mening, nesten like raskt å polere med håndkraft.

Vår erfaring er at man bør regne ca 4 dagsverk på vårpuss, og ett på høstpuss. Eventuelle reparasjoner, som det ofte er, kommer i tillegg.

Høstpussen består av grundig spyling med høytrykksspyler under vannlinjen. I tillegg vasker vi utvendig om vi får tid. Skift av motorolje og girolje samt oljefilter og dieselfilter er viktig å gjøre mens motoren er noenlunde varm. Vanntanker tømmes, vannledninger demonteres for å få ut siste vannrest og en bøtte frostvæske kjøres gjennom motorkjølingen. I tillegg tømmes frostvæske i klosettet.

Vi har brukt billig biltema presenning for siste gang. Den er lett og billig, men revner også altfor fort. Heretter blir det bare kvalitetspresenning.

En god GPS et utrolig godt hjelpemiddel. Vi har en kombinert GPS og ekkolodd. Giveren til ekkoloddet er montert på innsiden av skroget uten at vi har tatt noe hull, og det later til å fungere bra. Dybdeangivelsen er presis ned til over 150 meter.

Vi er imidlertid litt usikre på ekkoloddets kvalitet for å lokalisere fisk ettersom det ofte viser mye fisk uten at vi får et eneste napp. Om det skyldes feil agn eller feil på ekkoloddet, vet vi ikke.

Vi valgte å investere i ny kalesje i 2018. Alf Hansen i Trondheim er leverandør.

 

Årslogger